Tanec živlů"Nahuaskou poezii, jejíž počátky můžeme hledat (na základě některých pramenů) kolem roku 1430, lze z tematického hlediska rozdělit do tří hlavních žánrů. První z nich představuje poezie sakrální."

"Odtud tak častý elegický a rezignovaný tón těchto básní. Jeho nutným protipólem se jeví na jedné straně bohohledačství, tak zřejmé u Nezahualcóyotla, ale také až epikurejký nádech na straně druhé. Reflexe klade důraz spíše na přátelství (najdeme řadu básní s tímto tématem - icnicuícatl nežli lásku, a daleko více na meditaci než na milostný prožitek. "

O. Kašpar, Doslov, in: Nezahualcóyotl, Rozezni svůj atabal, Praha 1996 121Filozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1