Tanec živlů"Odtud tak častý elegický a rezignovaný tón těchto básní. Jeho nutným protipólem se jeví na jedné straně bohohledačství, tak zřejmé u Nezahualcóyotla, ale také až epikurejký nádech na straně druhé. Reflexe klade důraz spíše na přátelství (najdeme řadu básní s tímto tématem - icnicuícatl nežli lásku, a daleko více na meditaci než na milostný prožitek.

Pokud se týká formální stránky aztécké. poezie, je nutno upozornit na dvě základní skutečnosti. První z nich je svázána s básnickým jazykem. Není pravděpodobně náhodou, že právě nahuaská lyrika dospěla ze všech předkolumbovských slovesných projevů nejdále. Její bází se stal kultivovaný jazyk vyšších společenských vrstev, tecpillatolli (někdy též mexicatlatolli) na rozdíl od macehuallatolli) řeči nižších společenských vrstev. Tecpillatolli zapsaný v první polovině 16. století španělskou grafikou se obecně nazývá klasickým náhuatlem.

Druhý moment se týká pojmu poezie, kterou Nahuové vyjadřovali obrazným pojmenováním květ a píseň (in xóchitl in cuicatl). Takové pojmenování není zvláštností v jazykovém typu, který v klasickém náhuatlu převládá. Jde o to, že v gramatice náhuatlu se nejednou prosazují významové prvky, které plní různé gramatické funkce na úkor prvků formálních."

O. Kašpar, Doslov, in: Nezahualcóyotl, Rozezni svůj atabal, Praha 1996 124-5Filozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1