Simona Binková, Historické a etnografické prameny bohemikálního původu ke studiu severozápadní oblasti Nového ŠpanělskaJiž samy počátky objevování a dobývání amerického kontinentu byly zcela logicky spjaty s pokusy o kristianizaci a evangelizaci domorodého obyvatelstva… Na počátku 16. století se začínají ve španělské Americe usazovat františkáni….
Po dominikánech a františkánech přicházejí další - augustiniáni, karmelitáni a posléze jezuité. Roku 1549 připluli první jezuitští misionáři k brazilským břehům…
Oldřich Kašpar, Jezuité z české provincie v Mexiku, DANAL, Olomouc 1999, str. 27

Ztížený přístup misionářů nešpanělských národností spočíval ve skutečnosti, že počátky španělské kolonizace Ameriky jsou ovšem také spjaty se zjevnou nedůvěrou a nepřátelstvím španělské koruny vůči všemu nešpanělskému. Veškerý styk s koloniemi podléhal přísné kontrole nejen v civilních záležitostech, nýbrž i v otázkách náboženstvi a církve.…
V případě druhém, to znamená v církevních záležitostech, měla španělská koruna všechno plně pod kontrolou díky tzv. patronato real. Tuto kontrolu státu nad církví vykonávala koruna na základě papežské buly z roku 1508, která jí umožňovala sledovat a regulovat počet duchovních přicházejících do Ameriky, stanovovat jim působiště a hlavně bránit v příchodu cizího kléru. I když se v různých obdobích kolonizace tyto omezující tendence neustále vracely, přesto přítomnosti nešpanělských duchovních zcela zabránit nemohly, a ani to nedokázaly. Hlavní příčinou byl výrazný nepoměr mezi obrovskou rozlohou španělských držav Nového světa a omezenými možnostmi španělské církve uvolňovat dostatečný počet domácích duchovních. Proto se v průběhu 16. a 17. století objevují mezi duchovními Španělské Ameriky i cizinci.
Oldřich Kašpar, Jezuité z české provincie v Mexiku, DANAL, Olomouc 1999, str. 30-31Filozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1