Simona Binková, Historické a etnografické prameny bohemikálního původu ke studiu severozápadní oblasti Nového ŠpanělskaDalší skupina misionřů z Čech dorazila do Nového Španělska s flotou, jež vyplula z Cádizu koncem června 1687. Tvořili ji Maxmilián Amarell, Adam Gilg, Jiří Hostinský a Vilém Illing. Spolu s dalšími jezuity určenými na Filipíny a Mariany se plavil také již zmíněný Jan Verdier, který však nakonec zůstal rovněž v Novém Španělsku.
Poslední, málo početnou skupinou českých misionářů, která dospěla do Nového Španělska ještě na konci 17. století, byla trojice osobností, jejichž život byl naplněn bohatou činností. Jedná se o P. Václava Eymera, P. Daniela Januskeho a bratra laika Jana Steinhöfera. Vypluli všichni společně z Evropy a dorazili do Nového Španělska v roce 1692.
Počátkem 18. stoleti proud českých misionářů do Nového Španělska poněkud ustal - příčinou byly již zmíněné války o dědictví španělské. Kontakt mezi Čechami a Mexikem byl znovu obnoven teprve roku 1731 příchodem několika jezuitů, z nichž však pouze jeden - P. Ignác Xaver Keller - byl určen k působení v Novém Španělsku. Jeho druh P. Jan Křtitel Klesinger ukončil svou pozemskou pouť 4. dubna 1731 v Havaně, kde byl také pochován. Pro ostatní Kellerovy spolubratry z Čech bylo Mexiko pouhou zastávkou na další cestě na Filipíny.
Roku 1735 zamířili do Nového Španělska další dva mladí jezuité z České provincie - P. Karel Neumayer a P. Antonín Tempis, ale trvalo to dalších téměř deset let, než je následoval P. Jan Xaver Bischoff, který se vylodil ve veracruzském přístavu roku 1744.
Předposlední výprava misionářů z České provincie Tovaryšstva Ježíšova doplula do Veracruzu společně s dalšími jezuity z Evropy vedenými P. Ignaciem Coraminou dne 25. srpna 1750 na lodi Conde. Tuto skupinu tvořili páteři Antonín Straub, František Pauer, Jiří Schulz a Jan Nentvig, ale také Jindřich Kürtzel a Josef Vacek, kteří bývají obvykle připisováni až následující expedici z roku 1755.
Dne 20. března 1756 pak do veracruzského přístavu na lodi Victorioso dorazila nejpočetnější, ale současně i poslední expedice misionářů z České provincie: Josef Haffenrichter, František Hlava, Václav Holub, Antonín Hüttl, Václav Linck, Kristián Málek, Ondřej Michel, Jan Nepomuk Planck, František Slezák, Jan Steb, Matěj Steffel, Antonín Strzanovský a Ignác Tirsch.
Oldřich Kašpar, Jezuité z české provincie v Mexiku, DANAL, Olomouc 1999, str. 33-34Filozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1