Simona Binková, Historické a etnografické prameny bohemikálního původu ke studiu severozápadní oblasti Nového ŠpanělskaNevyhnuli se ovšem ani někdy dosti nepříjemným administrativním procedurám vedeným plně v režii úředníků Casa de la Contratación. A to včetně osobních prohlídek a stručných popisů - rodiště, věk, tělesná konstituce, barva očí a vlasů … Půvabně popsal tuto proceduru P. Joseph Och z hornorýnské jezuitské provincie:

Byl stanoven den, kdy jsme měli být předvedeni před sbor examinátorů... Dostavili jsme se časně ráno a byli postaveni před sbor do řady. Za stolem sedělo několik mužů, kteří si nás prohlíželi od hlavy k patě. Každý byl dotazován na své jméno a národnost, jakož i postavení, zda je knězem, nebo laickým bratrem, kam až dospěl ve svých studiích a tak dále, a to vše sekretář přesně zaznamenával na papír. Pak se na nás všichni nějakou dobu opět upřeně dívali, tak, aby bylo možné pečlivě popsat naše rysy a postavu s cílem, aby se nikdo nemohl nalodit podloudně a ilegálně doplout do Indií. Sotva jsem se zdržel smíchu, když nás oni pánové tak vážně pozorovali a diktovali písaři celou naši podobu: průměrně nebo značně vysoký. Velká nebo malá hlava, tmavé nebo světlé vlasy, rovný nebo zakřivený nos, malá nebo velká ústa: špičatá nebo hranatá brada: tvář hladká, nebo poznamenaná neštovicemi, krátký nebo dlouhý krk a tak dále. To vše a další, například věk, je zahrnuto do popisu. Seznamy s těmito popisy, opatřené královskou pečetí, jsou buď posílány napřed, nebo je musí kapitán doručit příslušným úředníkům, takže může být stanoveno zda plně odpovídají /naloďujícím se osobám/. Ani řezník neciví na tele tak, jak tito pánové hleděli na nás.

Oldřich Kašpar, Jezuité z české provincie v Mexiku, DANAL, Olomouc 1999, str.38-39Filozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1