Hans Buch, Nezávislost San Dominga



"I žena Napoleona Bonaparta Josefina Beuharnaisová pocházela z kreolské rodiny a měla prý značný vliv na rozhodnutí prvního konzula o znovudobytí Saint Domingue. Také osvícenci jako Voltaire a revolucionáři jako Mirabeau, kteří se zastávali práv utiskovaných černochů, děkovali za své jmění příbuzenským vztahům s bohatými plantážníky na Saint Domingue."

Oldřich Kašpar, Dějiny Karibské oblasti, Praha Nakladatelství Lidových novin 2002, 114



Filozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1