Hans Buch, Nezávislost San Dominga"Vyděšeni deklarací lidských a občanských práv z roku 1789 požadovali běloši na Saint Domingue na mulatech složení občanské přísahy s tím, že se zříkají svých práv a že v případě nutnosti obětují svůj život za privilegia bělochů. Všechny, kteří odmítli přísahu složit, rasistická lůza zlynčovala stejně jako jednotlivce z řad bělochů, kteří se zastávali práv barevných.

Při zostřujícím se útlaku využívali mulati mezer v systému, aby dosáhli kariéry, a tím přispěli ke své emancipaci. Bohaté rodiny posílaly své děti do Francie, kde rasové předsudky prakticky neexistovaly a kde se jim dostávalo nejlepšího vychování. Někteří byli zařazování jako pážata na královský dvůr a později vstupovali do armády. V roce 1779 bojoval prapor barevných dobrovolníků ze Saint Domingue v severoamerické válce za nezávislost. Z účastníků tohoto tažení později vzešli političtí a vojenští vůdcové mulatů."
Oldřich Kašpar, Dějiny Karibské oblasti, Praha Nakladatelství Lidových novin 2002, str. 116-117.Filozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1