Hans Buch, Nezávislost San Dominga"Formu pasivního odporu otroků znamenala sebevražda, která byla mezi nově dovezenými jedinci hodně rozšířena, neboť věřili, že se po smrti vrátí do své domoviny. Plantážníci ve snaze zabránit sebevraždám začali mrtvoly sebevrahů veřejně zohavovat, což mělo okamžitý účinek, protože ubožákům záleželo na tom, aby se ke svému kmeni i po smrti vrátili celí a neporušení. Další formou bylo sebezraňování. Jeden černoch si například levou rukou vyřezal protézu, aby se včas zacvičil, než si uťal pravou ruku. ... pokračování viz str. 23 - 24 "

Oldřich Kašpar, Dějiny Karibské oblasti, Praha Nakladatelství Lidových novin 2002, 120nFilozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1