Hans Buch, Nezávislost San Dominga"Bílí obyvatelé záhy poznali, že kult vúdú - jehož systém je mnohem složitější, než jsme naznačili - je nebezpečím pro jejich nadvládu a snažili se zamezit jeho šíření krutým pronásledováním. V nucenou ilegalitou se tak vúdú stalo politickou zbraní a je příznačné, že první povstání otroků - od Mackandala až k Boukmanovi - vedli kněží vúdú, kteří věřící přesvědčili, že po smrti vstanou v Africe z mrtvých."

Oldřich Kašpar, Dějiny Karibské oblasti, Praha Nakladatelství Lidových novin 2002, 124Filozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1