Hans Buch, Nezávislost San Dominga"Tam na místo Francie nastoupila nová koloniální velmoc Spojené státy americké, které v letech 1915-1934 Haiti obsadily. Údajně proto, aby zemi z chránily před chaosem. Ve skutečnosti však existoval jediný důvod vedoucí k tomuto kroku: snaha podrobit tento ostrovní stát zájmům severoamerického kapitálu. Vzpoury nemajetných zemědělců byly tvrdě potlačeny americkou námořní pěchotou, což odpovídalo takzvané politice silného klacku. Za druhé světové války kleslo Haiti ještě do hlubší závislosti na USA."
Oldřich Kašpar, Dějiny Karibské oblasti, Praha Nakladatelství Lidových novin 2002, 160

"Na místo bílých plantážníků nastoupili domácí velkostatkáři, kteří se od bývalých koloniálních pánů liší snad jen tím, že hospodaří mnohem neproduktivněji. Nechávají půdu ležet ladem nebo ji pronajímají nemajetným zemědělcům, potomkům otroků, jejichž postavení se ve srovnání s dřívějškem nijak výrazně nezlepšilo. Je to sice zdánlivě absurdní, ale pro ně stále ještě platí to, co civilní komisař Polverele dne 7. února 1794 vcelku cynicky připomínal bývalým otrokům, jejichž svobodu Národní konvent právě uznal:…"
Oldřich Kašpar, Dějiny Karibské oblasti, Praha Nakladatelství Lidových novin 2002, 167Filozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1