Slovník spisovatelů Latinské Ameriky"Až v době okupace ostrova Spojenými státy (1915-1934) se z podnětu haitských historiků a etnologů obrací literatura ke kulturnímu dědictví Afriky, které přetrvává v ústních tradicích, v kultu vúdú a ve zvycích haitského venkova.Již v roce 1927 vychází na Haiti Revue indigéne a indigenismus je spojován s revolučními tradicemi."

Oldřich Kašpar, Dějiny Karibské oblasti, Praha, Nakladatelství Lidových novin 2002, 178Filozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1