Slovník spisovatelů Latinské Ameriky"Nizozemsky psaná literatura se nejdříve soustřeďovala na ostrov Curaçao, později i na jiné ostrovy, zvláště Arubu. Předjímala sice evropskou tradici romantismu 19. století a pozdějších moderních směrů - "ismů" století dvacátého - expresionismu, surrealismu, existencialismu - neztratila však nikdy vztah k rodným ostrovům a nezapřela jejich kolorit."

Oldřich Kašpar, Dějiny Karibské oblasti, Praha, Nakladatelství Lidových novin 2002, 178Filozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1