Josef Opatrný, 88 zajímavostí z Kuby"Jednou vám nastalo velké sucho a kmotr kozel na tom byl tak špatně, že seděl v roští, a ač je to k nevíře, málem hryzl zem. A kmotr kocour, ten na tom nebyl o nic líp. Navečer, když kozel žvýkal zrovna trochu té trávy, kterou se mu podařilo uškubnout z vyprahlé země, přišel k němu kocour a povídá:
"Tak jak, kmotře kozle, jak to jde ?" A kozel mu odpověděl:
"Darmo mluvit, kmotře, přemýšlím o tom, že si půjdu hledat štěstí jinam, protože tady to už div nehoří. A hledám společníka." (pokračování viz str. 189)
Dobrodružství kozla a kocoura, in: Kubánské lidové pohádky, Praha, Odeon 1979, 27Filozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1