Josef Opatrný, 88 zajímavostí z Kuby"Už svítalo, když se přibelhal kocour celý odraný a všechno želvě vypověděl.
Ta mu řekla:
"No, a jste vyrovnáni . . ."
"Ne, vyleč nejdřív kocoura, já na něho počkám . . .," odpověděl jí kozel.
Po třech dnech byl kocour jako rybička. Tehdy želva oběma kmotrům řekla:
"Nuže, teď se udobřete a žijte v míru . . ."
Ale kocour na to nic neřekl a odešel. A od těch dob se kocour a kozel nemohou ani cítit. Jakmile kocour vidí kozla, prská a hned by se rval. Vypije jakékoliv mléko, ale zkuste mu dát trochu kozího, ani se ho nedotkne. A kozel? Ten nepotrká žádné zvíře, ale kocoura vždycky nabere na rohy." (pokračování viz str. 190-191)
Dobrodružství kozla a kocoura, in: Kubánské lidové pohádky, Praha, Odeon 1979, 33Filozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1