Josef Opatrný, 88 zajímavostí z Kuby"O SEDMIBAREVNÉM KONÍKOVI
Byl jednou jeden král, který měl dceru na vdávání, a ten se rozhodl, že ji provdá jen za toho, komu se podaří vyskočit na koni na balkón paláce, kde ho bude očekávat princezna. Dal to hned rozhlásit do všech koutů království s výzvou, aby všichni mladíci, kteří mají koně, přijeli zkusit své štěstí.
Žil v tom kraji na chudém ranči jeden otec se třemi syny. Všichni čtyři obdělávali velké pole, ze kterého vždy sklízeli spoustu kukuřice. Afe od jisté doby přicházelo mncho divokých koní a všichni se pásli na ku kukuřici. Tak synové musel i každou noc hlídat, aby jim z úrody vůbec něco zůstalo.
Z těch tří synů byl nejtrpělivější ten nejmladší. jeho bratři však o něm mluvili jako o usmrkanci. Ale otec ho měl velmi rád. Oba starší synové přinesli jednou z města zprávu o tom, že král provdá svou dceru za toho, kdo vyskočí na koni na balkón k princezně.
V předvečer dne, kdy měl být závod, řekl nejmladší syn otci:
"Otče, nechoďte hlídat, jste už velmi starý. já tam půjdu sám a bratři se mohou jít podívat do města na to zápolení."
Otec namítl, že určitě usne a divocí koně pak spasou celé pole.
Ale syn m u povídá:
"Otče, vezmu kalebasu pálivé papriky, a když na mě půjde spánek, nasypu si papriku do očí a tak určitě neusnu."
O sedmibarevném koníkovi, in: Kubánské lidové pohádky, Praha, Odeon 1979, 94Filozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1