Josef Opatrný, 88 zajímavostí z Kuby

Filozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1