Středisko ibero-amerických studií

Adresa: Hybernská 3, 110 00 Praha 1, Česká Republika

Telefon: (420) 221 619 514, (420) 221 619 542
Fax: (420) 224 217 965
E-mail: ibero@ff.cuni.cz

Akademický sbor a konzultační hodiny

Pracovníci střediska:

Prof. Dr. Josef Opatrný,
Dr. Simona Binková,
Doc. Markéta Křížová, PhD.

Elektronická konference SIAS

Středisko ibero-amerických studií bylo založeno v roce 1967 jako interdisciplinární pracoviště pro výzkum a vzdělávání v oboru iberoamerikanistika. Poskytuje několik specializovaných kursů pro pre a post graduované studenty zejm. oborů historie, etnologie, hispanistiky a pod. Kursy obsahově pokrývají historii, kulturu a geografii Španělska, Portugalska a Latinské Ameriky.
Středisko vydává ročenku "Ibero-Americana Pragensia" (vols. I,1967 - XXXIII,1999), ktera je psana vetsinou spanelsky. Kromě autorů z České republiky do ní přispívají autoři z celého světa. Středisko dále vydává monografie v edici "Ibero-Americana Pragensia Supplementa" (sedm svazků do r. 1999). Pracovníci Střediska jsou řešiteli projektů v rámci programu grantove agentury CR, University Karlovy a resortu. Podílejí se rovněž dvěma projekty na programu Výzkumné záměry.

Výroční zprávy

Činnost střediska v roce 2000
Činnost střediska v roce 2001
Činnost střediska v roce 2002
Činnost střediska v roce 2003
Činnost střediska v roce 2004
Činnost střediska v roce 2005
Činnost střediska v roce 2006
Činnost střediska v roce 2007
 

[AKtualizováno: 12. 3. 2008]

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií