Knihovna

Knihovna je zaměřena na dějiny Iberského poloostrova a na dějiny Latinské Ameriky; částečně rovněž na dějiny a kulturu USA a kontakty mezi USA a Latinskou Amerikou. Od roku 1999 nese knihovna jméno Knihovna Simona Bolívara.

Základním fondem knihovny Střediska byly knihy z pozůstalosti význačného českého etnografa a lingvisty Čestmíra Loukotky (1895-1966), který se zabýval zejména studiem jihoamerických Indiánů a klasifikací jejich jazyků, a knižní pozůstalost Jaroslava Kuchválka. Tyto pozůstalosti tvoří dnes už jen menší část knihovního fondu.

Akvizice monografií probíhá částečně výměnou za ročenku Ibero-Americana Pragensia nebo za monografie publikované Střediskem, další monografie jsou dary různých institucí (mj. Španělského velvyslanectví v ČR a vyslanectví různých zemí Latinské Ameriky v Praze). Tímto způsobem obdržela knihovna dar několika stovek publikací vydaných v souvislosti s pětistým výročím objevení Ameriky v roce 1992 a v letech nasledujicich. V roce 1998 obdrzela knihovna velky dar nadace MAPFRE America Coleccion MAPFRE 1492, která je prubezne doplnovana o dalsi prace k dejinam hispánského světa. Nadace TAVERA darovala v roce 2000 knihovně soubor 36 CD-ROMů Biblioteca virtual: Clasicos Tavera obsahující klasické práce o historii a kultuře Španělska a Latinské Ameriky. Na základě dohody o redistribuci knižních darů mezi Střediskem a Ústavem románských studií je darovaná beletrie převáděna do knihovny Ustavu románských studií výměnou za španělsky a portugalsky psané práce zaměřené na historii a kulturu.

Akvizice seriálů probíhá takřka výlučně výměnou za výše zmíněnou ročenku.

Fond knihovny Střediska tvoří:

  • Monografie
  • Mapy a atlasy
  • Seriály
  • Separáty

Knihovní fond tvoří více než 6.000 monografií, několik desítek map, 250 titulů časopisů (z toho 30 nejvýznačnějších živých seriálů z hispanofonní i anglofonní oblasti) a 1.300 separátů.

[AKtualizováno: 21. 10. 2007]

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií