Konference Česko-španělské vztahy

Program sympozia | Programa del Simposio

Akce se koná jako první svého druhu pod názvem Česko-španělské vztahy ve dnech 19.-20. října v posluchárnách Filosofické fakulty UK ve Šporkově paláci ve spolupráci Střediska ibero-amrických studií FF UK s Velvyslanectvím Španelského království za účasti cca patnácti španělských a českých historiků z různých institucí (např. Univerzita Karlova, Universita Palackého Olomouc, Jihočeská Universita, Consejo Superior de Investigaciones Científicas). Účastníci přednesou příspěvky, které budou pokrývat období od středověku až po dvacáté století s různým zaměřením (textilie španělského původu v hrobkách na Pražském hradě, kontakty českých a španělských šlechtických rodů v raném novověku, Španelsko očima českých návštěvníků v prvních desetiletích dvacátého století, občanská válka ve Španělsku a česká společnost, československo-španělské vztahy po druhé světové válce atp.). Jednacím jazykem je španělština, příspěvky budou publikovány španělsky ve zvláštním čísle ročenky Ibero-Americana Pragensia na jaře roku 2008.

[AKtualizováno: 29. 10. 2007]

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií