Okruhy ke SZZK

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce:

Poznámka: Jde pouze o širší tematické okruhy z nichž budou kladeny vlastní otázky.

 I. Historie (Dějiny Latinské Ameriky)

 
1. Předpoklady objevných plaveb

2. Plavci druhé poloviny 15. a první poloviny 16. století

3. Conquista velkých předkolumbovských říší

4. Budování správního systému evropských koloniálních mocností v Americe

5. Misijní činnost církevních řádů

6. Ekonomika koloniální Ameriky

7. Americké kolonie Španělska a Portugalska jako předmět mezinárodní politiky

8. Španělské a portugalské kolonie v období reforem 18. století

9. Války za nezávislost

10. Formování novodobých národů a států v Latinské Americe - caudillismus

11. Mezinárodní postavení Latinské Ameriky v 19. století, politika USA vůči tomuto regionu

12. Ekonomika Latinské Ameriky v 19. století

13. Modernizace Latinské Ameriky v politické a ekonomické oblasti

14. Španělsko-americká válka

15. "Panamská revoluce" jako projev nové politiky USA v Latinské Americe

16. "Banánové republiky"

17. Mexická revoluce

18. Levicová a nacionalistická hnutí dvacátých a třicátých let

19. Ekonomické a politické důsledky Velké krize, politika "Dobrého sousedství" a vliv nacismu

20. Budování panamerické systému

21. Latinská Amerika v období druhé světové války

22. Počátek studené války a její vliv na vývoj v Latinské Americe

23. Ekonomika Latinské Ameriky první poloviny 20. století

24. První revoluce padesátých let

25. Kubánská revoluce a její mezinárodní souvislosti

26. Nástup vojenských režimů

27. Středoamerická krize

28. Latinská Amerika v kontextu světové politiky šedesátých až osmdesátých let

29. Ekonomika 70. a 80. let

30. Sociální problémy latinskoamerických společností

31. Pád vojenských diktatur a nástup demokracie

32. Globalizace a ekonomika Latinské Ameriky

33. Hledání nových cest – Venezuela a México

34. Krize počátku tisíciletí – Argentina, Bolivie, Ecuador, Peru

 

II. Dílčí Specializace

Geografie


Latinská Amerika jako zeměpisný celek

Regiony Latinské Ameriky

Přírodní zdroje

Ekonomika Latinské Ameriky

Ekonomika jednotlivých částí regionu

 

Literatura

Předkolumbovská literatura

Kroniky období conquisty

Koloniální literatura

"Národní" literatury do konce 19. století

Modernismus

Literární avantgarda 20. let

Inkorporace barevného obyvatelstvo do moderní latinskoamerické literatury

Nový latinskoamerický román

 

Nativní kultury Ameriky

Blok 1. Nativní kultury do roku 1492

1. Názory na původ amerických Indiánů; nejstarší období amerických dějin

2. Mezoamerika – charakteristika ekologicko-kulturního areálu, hlavní vývojové etapy, kultury, archeologické lokality

3. Mayové

4. Monte Albán

5. Aztékové

6. Marginální kultury Mezoameriky (Taraskové, Chichimékové, jihozápad Severní Ameriky – Pueblané)

7. Andská oblast – charakteristika ekologicko-kulturního areálu, hlavní vývojové etapy, kultury, archeologické lokality

8. Inkové

9. Pralesní kultury

10. Marginální oblasti Jižní Ameriky: Gran Chaco, Araukáni, jih Jižní Ameriky

11. Karibská oblast

 

Blok 2. Nativní kultury po roce 1492

1. Indiáni v systému španělských kolonií – co se změnilo po conquistě

2. Karibská oblast

3. Aztékové

4. Zapotékové

5. Sever Mezoameriky – sever Mexika, Pueblané, Apačové

6. Mayové

7. Andská oblast

8. Araukáni

9. Pralesní oblast

10. Indiáni v Latinské Americe v období nezávislosti

11. Indiáni v Latinské Americe v moderní době

 

III. Historiografie dějin Latinské Ameriky


1. Latinská Amerika v příběhu „světových dějin“. Postoj Evropy a USA k historiografii Latinské Ameriky. „Národy bez historie“. Leopoldo Zea a intelektuální dějiny Latinské Ameriky.


2. Předkolumbovské a pokolumbovské indiánské kultury v příběhu latinskoamerických dějin. Hledání moderní identity v indiánské minulosti. Nové archeologické a etnografické metody. Etnohistorie. „Vyspělé“ vs. „barbarské“ kultury. Proměny pohledu na Maye. Začleňování indiánských dějin do národních příběhů (Aztékové, debaty o původu andské civilizace, mestizaje). José Vasconselos. Octavio Paz.


3. „Černá“ a „bílá“ legenda conquisty. Hranice. „Akulturace“. Hledání kořenů dnešních problémů v „traumatu conquisty“, dopadajícím na kolonisty i kolonizované. Lewis Hanke. George Foster.


4. Historiografie otroctví v Latinské Americe. Hledání kořenů. Rebelující vs. „kolaborující“ otrok. Kontrast „iberského“ a „anglosaského“ modelu otroctví. Hledání africké tradice vs. kreolské kultury. Integrace otroctví do národních příběhů. Hledání kořenů dnešních problémů v břemenu otroctví. Gilberto Freyre. Frank Tannenbaum. Marvin Harris.


5. Proměny pohledu na koloniální společnost. Od pohledu z metropole k dějinám viděným zdola, od dějin institucí k dějinám mentalit. Koloniální město, hornické město. Hacienda. Latinskoamerické baroko. Juana Inés de la Cruz. Francois Chevalier.

 

6. Problematika církve v Latinské Americe v historiografie. Církev v conquistě, duchovní conquista. Církev a hranice. Herbert Eugene Bolton. Církev v národních společnostech 19. století. Aktuální problémy. Teologie osvobození.

 

7. Války za nezávislost. Od hrdinských příběhů k pochybnostem. Války a vytváření národních identit. Od vojevůdců k prostým účastníkům. Mýtus Simona Bolívara.


8. Problematika nezávislých států v 19. století. Formování národa (obecně), specifika formování latinskoamerických národů. Benedict Anderson.


9. Historické studium latinskoamerické modernizace. Problém latinskoamerických revolucí. Od velkých vyprávění k regionální perspektivě. Hospodářské zaostávání LA a nerovnoměrný vývoj. „Kultura chudoby“. Nové metody (oral history). Subalterní studie. Oscar Lewis. Robert Redfield.

10. Latinskoamerická diktatura jako téma historiografie. Caudillismus 19. století. Moderní diktatura. Peronismus.

 


Příklad otázek u státní závěrečné zkoušky

1. Specializace oboru: Historie

(a) Španělská koloniální správa v období Habsburků

(b) Kubánská revoluce a její mezinárodní souvislosti

2. Dílčí specializace:

(c) Civilizace Chibcha

3. Historiografie

(d) Původ Indiánů v klasické a moderní literatuře
 

[AKtualizováno: 12. 3. 2008]

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií