Doktorandi Střediska ibero-amerických studií (1. 10. 2008)

 

Alfaro Negrete, Ximena prez 04 dictaduras latinoamericanas como inspiracion literaria
Belucz Denis prez 08 protestantismus v Mexiku 20.stol  
Bernkopfová, Michaela prez 05 nahuaská komunita Acxotla   
Bortlová, Hana prez 07 Fr. Kriegel a čsl-kubánské vztahy 1. pol. 60.let  
Buben Radek prez 05 problémy stranického systému v moderní Venezuele  
Dadová Ivana prez 03 česko-kubánské vztahy 20.st.  
Daříčková Eva prez 06 argentinská armáda jako ekonomický faktor  
Deylová Iva komb 08 kulturní vztahy jižní Ameriky a ČSR 2.pol.20.st.  
Dulina Viktor komb 05 perspektivy panamerikanismu  
Eichlová Gabriela prez 08 ideové a intelektuální předpoklady boje za nezávislost v Nové Granadě
Frýda Jiří prez 06 ohrožení ekonomických zájmů EU v LA  
Gebert Jan prez 07 PRD a PSU de Venezuela  
Hingarová Vendula prez 03 jazyková politika v Mexiku a Guatemale  
Illovská Anna prez 08    
Jandová Soňa komb 07 možné scénáře postcastrovské Kuby  
Kosina Miloš prez 06 španělská levice 1931-1939  
Kostičová Zuzana prez 06 náboženství a rituál v Chichén Itzá  
Krejčí Lukáš prez 03 indigenní hnutí v závislosti na polit.situaci států LA  
Květinová (Voláková) Sylva prez 03 keramika a materiální inventář kultury Chimú  
Majlátová Lucia prez 07 Vztahy ČSR - Mexiko a Stř. Amerika  
Němečková Alice komb 03 Argentina v 2.pol.20.stol.  
Pavelková Šárka prez 06, přeruš. teatro de memoria e identidad en la dramaturgia femenina de Argentina…
Pelant Matyáš prez 07 Brazilská zahraniční politika 2.pol.20st.  
Perryman Armando komb 05 Evropa a Martí  
Perutka Lukáš prez 07 Guatemalská revoluce a ČSR  
Rogozov Vladislav komb 03 Tadeo Haenke  
Sládková Magdalena prez 07 Mexicko-americká rodina  
Somogyi Petr komb 05 exportní ekonomika LA v 19.st.  
Vilímková Olga prez 06 guatemalští Indiáni v guatemalské válce 1954-1996  
Volková Jana komb 05 textil Jižní Ameriky  
Vrbata Aleš komb 05 ideologická inspirace autoritativního režimu Brazílie 30.let
Vurm Filip prez 07 čsl-španělské vztahy 1945-1975  
       
       

[AKtualizováno: 28. 3. 2009]

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií