Josef Opatrný, 88 zajímavostí z Kuby

"Bacallao si chtěl znovu vyzkoušet hochův důvtip, o kterém ho přesvědčily již dřívější zkoušky. Hoch měl opravdu dobrou výřečnost i chytré nápady. A tak se ho Bacallao náhle zeptal:
"Vidíš toho mravenečka, který leze tamhle po kment té palmy?" A ukazoval přitom rukou na palmu v dálce asi dvaceti kordelů.
Malý venkovánek mu bleskově odpověděl:
"Ne, nevidím, ale úplně mě ohlušilo to, jak o kmen toho stromu škrabe nožkama." (pokračování viz str. 192)
Mraveneček, in: Kubánské lidové pohádky, Praha, Odeon 1979,181

Filozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1