Miembros del Centro

Director: Prof. PhDr. Josef Opatrny, Csc.

Secretario: PhDr. Simona Binkova, Csc.

Profesor: Prof. PhDr. Josef Opatrny, CSc.

Profesor ayudante: PhDr. Simona Binková, CSc.


Doctorando:Mgr. Markéta Křížová

Profesores externos

    • Doc. PhDr. Vladimir Nalevka, CSc.
    • PhDr. Kateřina Klápšťová, Csc
    • Doc. RNDr. Bohumír Janský, Csc.
    • PhDr. Anna Mistinova
    • PhDr. Anna Houskova

Universidad Carolina, Facultad de filosofia, Centro de Estudios Ibero-Americanos