Nová publikace SIASu

obemi_web.jpg, 13 kB Opatrný, Josef [editor]
Caribe/Caribes: Criollización y procesos de cambi

Ibero-Americana Pragensia 18/2006,
Universidad Carolina de Praga Editorial Carolinum,
ISBN 80-246-1280-1
ISSN 1210-6690
str. 288

Zvláštní číslo ročenky Ibero-Americana Pragensia, které přináší příspěvky symposia konaného v rámci 52. světového amerikanistického kongresu (Sevilla, červenec 2006) k problematice kreolizace Karibské oblasti. Historikové a literární vědci z Mexika, Španělska, Kuby, Francie, Itálie, Spolkové republiky Německo, Spojených států a České republiky se zabývají specifikami historického vývoje reginou a jeho literární tvorbou.


Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií