Sylaby studijních předmětů

Dějiny Latinské Ameriky

Název studijního předmětu: Dějiny Latinské Ameriky

Přednášející: Binková/Opatrný

Formy výuky studijního předmětu : přednáška

Způsob ukončování studijního předmětu: zkouška

Anotace předmětu:

Přednáška poskytne zevrubný přehled dějin Latinské Ameriky v rozměru obecných problémů koloniálních režimů španělského i portugalského i jednotlivých regionů. Stejný charakter mají i přednášky věnované problematice válek za nezávislost. Pro období nezávislosti jsou prezentovány jak obecné tendence vývoje, které se pak promítají do pozdějšího obrazu latinskoamerické společnosti (caudillismus) tak politické události a hospodářské a sociální poměry v jednotlivých státech, přičemž je kladen důraz na země významnější (Mexiko, Argentina, Brazilie, Chile, Kolumbie, Peru). Zančná pozornost je věnována mezinárodnímu kontextu vývoje v Latinské Americe a předpokladům změn, které se projevily zejména v mexické revoluci.

Odborná literatura:

Josef Polišenský a kol. Dějiny Latinské Ameriky, Praha 1979

Josef Opatrný, Amerika v proměnách století, Praha 1998

The Cambridge History of Latin America, I-V (ed. Leslie Bethell), Cambridge 1984-1986.

Handbuch der Geschichte Lateinamerikas, I-II, Stuttgart 1992-1994

Historia de las Américas, II-IV, Madrid 1991.

Oldřich Kašpar, Dějiny Mexika, Praha 1998

Jan Klíma, Dějiny Brazílie, Praha 1998

Jiří Chalupa, Argentina, Uruguay, Chile, Praha 1999

Josef Polišenský, Stručné dějiny Kuby, Praha 1964

Francisco Morales Padrón, Descubrimiento y conquista de América, Madrid 1971

Samuel Eliot Morison, The European Discovery of America, I-II, New York 1971-1974

Timothy E. Anna, Spain and the Loss of America, Lincoln 1983

Roderick J. Barman, Brazil: The Forging of a Nation, 1798-1852, Stanford 1988.

Bernardo García Martínez, Historia de México, México 1985

Historia de Cuba, (I-III), La Habana 1991-1998

John Major, Price Possession: The United States and the Panama Canal, New York 1993

David Rock, Argentina 1516-1987: From Spanish Colonization to Alfonsín, Berkeley 1987.

J. L. Salcedo-Bastardo, Historia fundamental de Venezuela, Caracas 1979

Ralph Lee Woodward, Jr. Central America. A Nation Divided, New York 1985 (2. vyd.)


Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií