Sylaby studijních předmětů

Dialektologie americké španělštiny

Název studijního předmětu: Dialektologie americké španělštiny

Přednášející: Mištinová

Forma výuky studijního předmětu: přednáška

Způsob ukončování studijního předmětu: zkouška

Anotace předmětu:

Cílem kursu je seznámit studenty s historickým vývojem a současným stavem španělského jazyka na americkém kontinentě, s lingvistickou problematikou jeho zvukové stránky (fonetika, fonologie), morfosyntaxe a slovní zásoby. Přednáška je doprovázena seminářem.

Předpokladem k absolvování kursu je znalost jazyka (i pasivní) na úrovni nutné k porozumění výkladu vedeném ve španělštině.

Odborná literatura:

Alvar, Manuel: El espaňol de las dos orillas, MAPFRE, Madrid, 1993.

Bartoš, Lubomír: Introducción al estudio del espaňol en América, MU, Brno, 1996.

Fontanella de Weinberg, María B.: El espaňol de América, MAPFRE,

Colección Idioma e Iberoamérica, Madrid, 1992.

Mištinová, Anna: La geografía lingüística y los atlas lingüísticos de Hispanoamérica, in: Ibero-Americana Pragensia XXX, Praga, 1996.

Moreno De Alba, José G.: El espaňol de América F.C.E., México, 1988.

Quilis, Antonio: La lengua espaňola en cuatro mundos, MAPFRE, Colección Idioma e Iberoamérica, Madrid, 1992.

Zamora Munné, Juan C., Guitart, Jorge M.: Dialectología hispanoamericana, Ed. Almar, Salamanca, 1982.

Alonso, Amado: Castellano, espaňol, idioma nacional. Historia espiritual de tres nombres., Editorial Losada, Buenos Aires, 1949.

Bartoš, Lubomír: El presente y el porvenir del espaęol en América, UJEP, Brno, 1970.

Buesa Oliver, Tomás, y Enguita, José M.: Léxico del espaňol de América, MAPFRE, Colección Idioma e Iberoamérica, Madrid, 1992.

Canfield, Delos Lincoln: La pronunciación del espaňol en América. Ensayo histórico-descriptivo. Prólogo de T. Navarro. ICC, Bogotá, 1962.

Garrido, Antonio: Los orígenes del espaňol de América, MAPFRE, Colección Idioma e Iberoamérica, Madrid, 1992.


Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií