Sylaby studijních předmětů

Typologie hispanoamerického románu

Prof. Anna Housková

ZS 2006/07 -/2 Z

úterý 11,40-13,15 hod. Celetná 13, Aula Cervantes

Semestrální seminář je zaměřen na četbu vybraných reprezentativních románů z typologického hlediska. Spojuje dvojí záměr: uvědomovat si problematiku žánru a stavby románu a zároveň poukázat na svébytnost hispanoamerického románu. V úvodních hodinách bude formou přednášky uvedena obecná otázka typologie románového žánru a nastíněny tři typy hispanoamerického románu. Vlastní seminář se soustředí na romány Vír J.E.Rivery, Pedro Páramo J. Rulfa, Ztracené kroky A. Carpentiera, Sto roků samoty G. Garcíi Márqueze, které přečtou všichni účastníci semináře. Každý student se zaměří na jeden z románů a bude v semináři komentovat určitou složku daného románu a srovnávat ji s toutéž složkou ostatních tří děl. Analýza se bude postupně zaměřovat na tyto aspekty: kompozice; děj; čas; prostor; vypravěč; postavy; poetika věci. Studentům bez hlubší literárněvědné průpravy umožní zpřesňovat metodu rozboru a využívat terminologii.

Atestace: Z - aktivní účast v semináři, referát.

Bibliografie

Bachtin, Michail M. "Čas a chronotop v románu". Román jako dialog. Praha: Odeon, 1980.

Hodrová, Daniela et al. … na okraji chaosu…Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2001.

Hodrová, Daniela. "Paměť a proměny míst. Na okraj tematologie a typologie". In Poetika míst. Praha: H&H, 1997.

Lotman, Jurij M. "Postava a charakter", "Problém syžetu". Štruktúra umeleckého textu. Bratislava, 1990.

Svatoň, Vladimír. "Typologie románu a román historický". Proměny dávných příběhů. Praha: Univerzita Karlova, 2004.

Ainsa, Fernando. Identidad cultural de Iberoamérica en su narrativa. Madrid: Gredos, 1986.

Housková, Anna. Imaginace Hispánské Ameriky. Hispanoamerická kulturní identita v esejích a románech. Praha: Torst, 1998.

Lukavská, Eva. "Zázračné reálno" a magický realismus. Alejo Carpentier versus Gabriel García Márquez, Host, Brno 2003

Bibliografie k jednotlivým autorům in:

Oviedo, José Miguel. Historia de la literatura hispanoamericana, sv. 3 a 4. Madrid: Alianza, 2001.


Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií