Sylaby studijních předmětů

Střední Amerika a Spojené státy ve 20. století

vyučující: Mgr. Lukáš Perutka /e-mail:l.perutka@yahoo.com/

Cíl kurzu

Cílem této semestrální výběrové přednášky je seznámit posluchače s vnitřním politickým a ekonomickým vývojem států střední Ameriky ve 20. století. Důraz bude kladen zejména na ty problémy, které byly ovlivněny snahou Spojených států udržet stabilitu v důležité oblasti Panamského průplavu.

Atestace

Kurz je zakončen zápočtem a k jeho získání je třeba absolvovat po domácí přípravě krátkou ústní zkoušku kolokviální formou.

 1. Úvod do problematiky, vymezení pojmu centrální Amerika, geografie oblasti, bibliografie
 2. Střední Amerika a Spojené státy v 19. století: Walkerova expedice, Panamská železnice, středoamerický průplav
 3. Nástup liberálních diktatur (1871-1930); spřátelené režimy USA x vojenské intervence USA (např. Cabrera x Zelaya)
 4. 3. generace liberálních diktátorů (1930-1945), Ubico, Sandino, Hernandéz Martinéz, Carcías; 2. světová válka ve Střední Americe
 5. Ekonomika v 1. pol. 20. století., káva, banány, agroexport, střední Amerika a hospodářská krize
 6. Studená válka Ia. Guatemala – revoluce, nástup vojenských režimů 1944-1974
 7. Studená válka Ib. Guatemala – pokračování – občanská válka 1974-1996
 8. Studená válka II. Nikaragua – vládnutí dynastie Somozů a jejich pád, sandinisté
 9. Studená válka III. Salvador, Hoduras
 10. Studená válka IV. marginální oblasti: Belize, Kostarika, Panama
 11. Ekonomika 2. pol. 20. století: výsledek 2. světové války, 60. léta – integrace, Aliance pro pokrok, industrializace, diverzifikace, následná krize po roce 1973
 12. Mírový proces, střední Amerika v 21. století, integrace, pohled do budoucnosti

Základní literatura:

Bethell, Leslie ed., The Cambridge History of Latin America; Vol. 7, Cambridge 1990

Brignoli, Héctor Pérez, Breve historia de Centroamérica, Madrid 2000

LaFeber, Walter, Inevitable revolutions: the United States in Central America, New York 1984

McNeil, Frank, War and peace in Central America, New York 1988

Pastor, Rodolfo, Historia de Centroamérica, México 1988

Zdroje na internetu:

United States Department of State, Country Studies, umístěno na:
http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/cshome.html

United States Department of State, Background Notes, umístěno na:
http://www.state.gov/p/wha/ci/


Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií